EXEKUTÍVNY ORGÁN AKTIVÍT SVLS

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska

ProsperitaBezpečnosťProfesionalita

Všetko na jednom mieste - odborná garancia, právna bezpečnosť a ekonomická profesionalita. Dôveryhodne, transparentne, zrozumiteľne.

 
 

Cieľom AVLS je zabezpečiť právnu bezpečnosť a ekonomickú prosperitu všeobecných lekárov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Našimi prioritami sú:
  • Rokovania so zdravotnými poisťovňami a Sociálnou poisťovňou na základe vyvážených vzťahov. Podrobná a dôkladná právna a ekonomická analýza predložených zmlúv a ich dopadov na fungovanie ambulancií všeobecných lekárov.
  • Po dôkladnej komplexnej analýze zrozumiteľné vysvetlenie obsahu zmlúv a ich právnych a ekonomických dôsledkov. Následne odporučenie podpísať alebo nepodpísať analyzovanú zmluvu.
  • A to najdôležitejšie - každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti si na základe odporúčania/neodporúčania AVLS podpisuje zmluvy sám, aby mal nad prevádzkou svojej ambulancie plnú kontrolu.
Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) je vysoko rešpektovaným subjektom a jej úlohou je vytváranie odbornej platformy pre rozvoj odboru.

Organizuje najväčšie a najprestížnejšie kongresy pre všeobecných lekárov na Slovensku v Šamoríne – Čilistove, je partnerom mimoriadne populárnych Akadémií medicíny, práva a manažmentu – Akadémia MPM (www.akademiampm.sk).

Dlhodobo absolvuje rokovania v zdravotných poisťovniach, Sociálnej poisťovni, ÚDZS, NCZI, MZ SR či NR SR. Zásluhou SVLS došlo v posledných rokoch k historickým zmenám vo všeobecnom lekárstve, ktoré natrvalo zmenili jeho kompetencie aj spôsob financovania.

Keď sme pred časom oznámili, že niekoľko rokov si sami vyjednávame podmienky v zdravotných poisťovniach, kolegovia sa na nás opakovane začali naliehavo obracať s požiadavkou, aby sa k nám mohli pridať. Chcú mať „všetko na jednom mieste“ - odbornú garanciu, právnu bezpečnosť aj ekonomickú profesionalitu. Dôveryhodne, transparentne, zrozumiteľne. Presvedčil ich vysoký odborný kredit SVLS, jej výsledky aj naša znalosť práva a ekonomiky.

Výbor SVLS sa preto rozhodol vytvoriť exekutívny nástroj aktivít SVLS – Alianciu všeobecných lekárov Slovenska (AVLS).

Jej účelom je zabezpečiť právnu bezpečnosť a ekonomickú prosperitu všeobecných lekárov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Všeobecní lekári tak majú konečne po rokoch vlastnú spoločnú inštitúciu – uznávanú organizáciu s právnym a ekonomickým kreditom spoločne s renomovanou odbornou spoločnosťou. A iba pre všeobecných lekárov.

Prišiel čas konať. Spoločne. Zodpovednosť za seba máme vo vlastných rukách.