10. mája 2018

Zmluva AVLS

Stiahnuť dokument
11. mája 2018

Dodatok k Zmluve AVLS

Stiahnuť dokument
12. mája 2018

Plnomocenstvo AVLS

Stiahnuť dokument
14. mája 2018

Odvolanie plnej moci ZAP

Stiahnuť dokument
15. mája 2018

Odvolanie plnej moci Zdravita

Stiahnuť dokument
29. mája 2018

Odvolanie plnej moci ZVLD

Stiahnuť dokument 
12. júna 2018

Nariadenie o ochrane osobných údajov

Stiahnuť dokument
12. júna 2018

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Stiahnuť dokument
26. novembra 2019

Členský poplatok AVLS – poukážka

Stiahnuť dokument