Vykazovanie výkonov – tabuľka pre členov AVLS/SVLS pre všetky zdravotné poisťovne

Milí všeobecní lekári, členovia AVLS/SVLS,

vo viacerých oblastiach máme iné právne a cenové podmienky vrátane vykazovania výkonov nad rámec kapitácie ako ostatní všeobecní lekári na Slovensku.

Naša kolegyňa MUDr. Valéria Machová Husarovičová, PhD., MHA, MPH pripravila pre nás všetkých prehľadnú tabuľku, ako správne výkony vykazovať pre všetky tri zdravotné poisťovne.

Pokiaľ budete chcieť tabuľku doplniť alebo sa na niečo opýtať, napíšte na info@avls.sk , pani doktorke Vašu požiadavku odovzdáme.

Tabuľka sa nachádza na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne.

Pani doktorke Husarovičovej veľmi pekne ďakujeme.

 

Autor a zdroj: Valéria Machová Husarovičová, AVLS/SVLS

Foto: archív Valérie Machovej Husarovičovej, fotolia.com