Informácie pre členov Aliancie – dodatky k zmluve so VšZP

Členovia AVLS/SVLS nájdu všetky informácie k dodatkom zmlúv so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne.

Informácie čítajte pozorne.

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)

Prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)