Lekárske izby SVLS budú o pár dní aj v Komárne a Piešťanoch

Po Kongrese SVLS sa všeobecní lekári sa rozhodli svoje problémy spoločne aktívne riešiť. Sme naozaj veľmi radi. Ako sa hovorí – “dobre už bolo”. Posledné 2 roky sme bojovali proti hlúposti, amaterizmu a neprajnosti voči všeobecnému lekárstvu. Vybudovali sme však pevné a dôveryhodné základy našich ďalších aktivít. Takže urobíme spoločne všetko preto, aby pre všeobecných lekárov opäť “bolo lepšie”.

Kongres SVLS 2018 považujeme za prelomový v dvoch základných bodoch:

  1. Konečne aj tí všeobecní lekári, ktorí v sebe zo zotrvačnosti živili nádej, že im niekto pomôže, pochopili, že si pomôžu iba vzájomne vo svojej komunite. Na lekárskych izbách SVLS si povieme viac.
  2. Máme v rukách reálne nástroje na pokračovanie zastavenej reformy primárnej zdravotnej starostlivosti, treba ich využiť. Aj o tom si povieme viac.

Kde a kedy budú ďalšie Lekárske izby SVLS?

O Lekárkych izbách SVLS v Šali a Bratislave nájdete informácie nájdete na www.svls.sk

Dňa 1.6.2018 od 14.30 hod. do 16.00 hod. sa uskutoční Lekárska izba SVLS v Komárne – reštaurácia u Klapku, Nám. Gy. Klapku 9. Registráciu vykonáva MUDr. Hedviga Bakaiová.

Dňa 5.6.2018 (utorok) od 15.00 do 16.30 hod. bude Lekárska izba SVLS v Piešťanoch – Nemocnica A. Wintera – jedáleň, Winterova 64, Piešťany. Registrácia je možná na svls.pnli@gmail.com

Hlavné okruhy tém:

Ambulantná pohotovostná služba od 1.7.2018

Prehliadky mŕtvych – ochrana všeobecného lekára

SVLS/AVLS – vyjednávanie s tretími stranami

Všetkých členov SVLS/AVLS, ktorí splnomocnili AVLS na vyjednávanie so zdravotnými poisťovňami, prosíme, aby zostali po skončení spoločného programu – spoločne si vysvetlíme z právneho a ekonomického hľadiska dodatky zmlúv so zdravotnými poisťovňami.

Tešíme sa na stretnutie a spoločné rozhovory.

Autor: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska/Aliancia všeobecných lekárov Slovenska

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)