Manuál na vykazovanie a fakturáciu v Dôvere pre členov AVLS platný od 1.9.2018

Členovia AVLS majú od 1.9.2018 iné úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako ostatní všeobecní lekári. Preto si pozorne prezrite mechanizmus nových úhrad a podľa neho si nastavte svoje počítače.

Všetky podrobnosti spolu s návodom na nastavenie úhrad a ich vykazovanie nájdu nájdete na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne.

Od 1.7.2018, teda už druhý mesiac po sebe majú členovia AVLS vo fakturácii pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu výrazný nárast príjmov. Určite budú od 1.9.2018 spokojní pri vystavovaní faktúr aj pre Dôveru.

Vieme, čo chceme a spoločne to dosiahneme.

Spoločne sme silní.

 

Autor: Monika Palušková

Foto: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.