Dodatok s Unionom – informácie sú v časti Zdravotné poisťovne

Informácia pre členov SVLS/AVLS – všetky informácie o súčasnom rokovaní s Unionom zdravotnou poisťovňou, a.s. sa nachádzajú v časti Zdravotné poisťovne a sú prístupné iba pre členov SVLS/AVLS.