Dodatok s VšZP platný od 1.7.2019 členovia AVLS ešte nepodpisujú!

Dodatok pre členov AVLS s platnosťou od 1.7.2019 bol zaslaný až dňa 26.6.2019, t.j. iba 5 dní pred začiatkom platnosti.

Po preštudovaní textovej časti dodatku sme ho VšZP vrátili so žiadosťou o opravu chýb.

Následne nám opravený dodatok bol zaslaný až dňa 28.6.2019.

Po preštudovaní k jeho obsahu AVLS zaujíma nasledujúce stanovisko:

Sme radi, že sa podarilo dosiahnuť zvýšenie kapitačných platieb u našich kapitovaných pacientov starších ako 65 rokov a zvýšenie ceny bodu za preventívnu prehliadku vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP). 

Veľmi nás teší, že sa nám podarilo ukončiť aj éru nepopulárnych hodnotení prostredníctvom KEF. Pri analýze zaslaného dodatku však AVLS identifikovala viaceré nezrovnalosti v textovej časti navrhovaného dodatku. Textová časť nebola prerokovaná na pracovných stretnutiach predstaviteľov AVLS a SVLS a obsahuje zásadné nezrovnalosti, s ktorými nemožno súhlasiť.
AVLS súhlasí s cenovými podmienkami, avšak žiada neodkladné rokovania k textovej časti dodatku.

 

Podrobné informácie a analýzu dodatku nájdete na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne.

 

Autor: Monika Palušková

Foto: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.