Právne minimum pre všeobecných lekárov v súvislosti s pandémiou COVID-19 (29.3.2020)

Milí kolegovia, všeobecní lekári,

máme za sebou prvé dva týždne núdzového stavu kvôli COVID-19 vyhláseného Vládou SR.  Na základe našich spoločných skúseností, početných mailov a telefonátov na Sekretariát SVLS/AVLS  sme sa rozhodli pripraviť pre Vás súhrn najdôležitejších faktov, ktoré potrebujeme ako všeobecní lekári vedieť pre bezpečnú prácu v našej ambulancii.

Pripravili sme komplexný dokument, ktorý sa venuje viacerým témam, o ktoré ste SVLS/AVLS požiadali. 

Odpovedáme na to, čo je právne záväzné pre všeobecných lekárov v súvislosti s COVID-19 a čo nie.

Pripravili sme zrozumiteľné právne minimum COVID-19, aby sme sa rýchlo a bezpečne vedeli orientovať v tom, čo potrebujeme vedieť pre každodennú prácu v našich ambulanciách.

Urobili sme aj analýzu aktivít smerujúcich k aktuálnej dezorganizácii práce všeobecných lekárovupozorníme, čo znamenajú pre nás, všeobecných lekárov, a aké nebezpečné medicínske a právne dôsledky môžu pre nás mať.

A napokon, pripravili sme pre členov SVLS/AVLS užitočnú COVID-19 pomôcku do ambulancie – takú, aké si odnášate z našich spoločných Akadémií :).

Z uvedených dôvodov upozorňujeme, že vo svojej práci musíme postupovať lege artis. Je nevyhnutné poznať a dodržiavať medicínske aj právne normy tak, aby sme sa nevystavovali zbytočným rizikám.

Kompletný dokument nájdete na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne.

 

Výbor Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS/AVLS)

V Bratislave, dňa 29.3.2020