Dôvera a VšZP – nastavenie SCORE a pripočítateľných položiek v Softprogresse

Členovia AVLS majú úplne iné dodatky a úhrady v Dôvere ako ostatní všeobecní lekári na Slovensku. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni zas máme za sebou školenia, aby sme dokázali správne vykazovať všetky výkony, ktoré máme hradené vysoko nad rámec kapitácie.

Spôsob vykazovania je u nás úplne iný – obsahuje nielen zvýšenú kapitáciu, ale aj úhradu za každé vyšetrenie a ošetrenie pacienta vrátane pripočítateľných položiek.

Členka AVLS MUDr. Valéria Machová Husarovičová, MHA pripravila pre členov AVLS návod, ako zadať do Softprogressu pripočítateľné položky pre Dôveru.

Všetky informácie sa nachádzajú pre členov AVLS na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne.

Veľmi pekne ďakujeme.

 

Autor: poly

Foto: fotolia.com