Informácie k novému dodatku platnému od 1.1.2019 pre členov AVLS/SVLS

Milí členovia AVLS/SVLS,

v týchto dňoch budete dostávať dodatky k zmluve s VšZP s platnosťou od 1.1.2019 do 30.6.2019.

Rokovania boli korektné a vecné. VšZP urobila, čo pri neschopnosti MZ SR zabezpečiť rozpočet pre zdravotníctvo dokázala. Pre všeobecných lekárov výrazne navyšovala platby od 1.7.2018, znovu ich v rámci svojich súčasných možností navýši od 1.1.2019. AVLS/SVLS považuje za mimoriadne dôležité, že sa podarilo upraviť na jar aj na jeseň okrem platieb aj text dodatku tak, aby odrážal naše vlastné potreby.

Ešte sme však neskončili – dodatok je platný do 30.6.2019 preto, aby sme mohli rokovať o ďalšom zvýšení platieb pre naše ambulancie od 1.7.2019.

VŠETKY INFORMÁCIE k DODATKU VRÁTANE INTERPRETÁCIE ZMIEN MÁTE na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne.

Spoločne sme naozaj silní a je to na našich faktúrach aj vidieť!

 

Autor: Monika Palušková

Foto: AVLS/SVLS, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.