Podmienky vykazovania Holterovho monitoringu pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu

Podmienky akceptovania výkonov Holterovho monitoringu pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu nájdu členovia SVLS/AVLS v časti Zdravotné poisťovne.