Rokovanie o dodatkoch s Unionom v októbri 2018

Young doctors during a consultation in the office

Stále rokujeme o nových dodatkoch k našim zmluvám s Union zdravotnou poisťovňou, a.s.

S obsahom dodatku, ktorý nám bol predložený, nesúhlasíme. A to ani v prípade, že zástupcovia niektorých subjektov zastupujúcich všeobecných lekárov s navrhnutými právnymi a cenovými podmienkami už súhlasili.

Pre členov SVLS/AVLS uvádzame podrobné informácie v časti Zdravotné poisťovne.

Rokujeme intenzívne ďalej.

 

Autor: Monika Palušková

Foto: Union zdravotná poisťovňa, a.s.