Správne vykazovanie preventívnych prehliadok, výkony artériovej hypertenzie a dyslipidémií – odporúčania pre členov Aliancie

Všeobecní lekári nás kontaktovali s doplňujúcimi otázkami a so žiadosťami k vysvetleniu textu zmluvy s VšZP k benefitnému vykazovaniu pre VšZP pri vykonávaní výkonov veľmi zaujímavo finančne hradených nad rámec kapitácie.

Ako správne vykazovať preventívne prehliadky, výkony artériovej hypertenzie a dyslipidémií – inštrukcie uvádzame na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne.

Autor: poly

Foto: fotolia.com