Stretneme sa na Lekárskych izbách SVLS aj na seminároch v regiónoch

Milí kolegovia, všeobecní lekári,

semináre pre všetkých všeobecných lekárov sú určené pre každého, kto má chuť výrazne zlepšiť príjem svojej ambulancie a už nikdy nebyť dispečerom. A je úplne jedno, či je nezávislý alebo je kdekoľvek organizovaný. Kto príde, dozvie sa všetko potrebné.

Čakajú nás všeobecní lekári vo Zvolene 20.9., v Poprade 26.9., Košiciach 27.9. a v Bratislave 10.10. vždy od 15.30 hod. do 17.30 hod. Miesta stretnutí nájdete v linkoch. Nie je potrebná registrácia, vstup je voľný. Navyše si každý účastník odnesie vlastné skórovacie tabuľky, aby vedel vykazovať nové výkony do VšZP a dostal za ne zazmluvnenú úhradu v plnej fakturovanej výške.

Termíny stretnutí:

POZVÁNKA VšZP a SVLS

Kto má čas, môže si prísť po osožné informácie pre všeobecných lekárov aj na Lekársku izbu do Bratislavy 17.9. (pondelok) od 16.30 hod. do 18.00 hod. alebo na Tále 22.9. (sobota) od 14.00 hod. do 15.30 hod. – na obe Lekárske izby na rozdiel od seminárov je potrebná registrácia.

Stretli sme sa v priebehu septembra už v Starej Turej, Trnave, Martine a Nitre. A bolo nám spolu naozaj skvele – bola výborná atmosféra a veľa sme sa dozvedeli.

Vedeli ste napríklad, že sme si vyrokovali, že:
– za kompletne vykonanú preventívnu prehliadku si môže všeobecný lekár vyúčtovať až vyše 41 EUR nad rámec bežnej kapitácie?,

– za starostlivosť o novodiagnostikovaného pacienta s artériovou hypertenziou a dyslipidémiou vrátane skórovania fakturuje všeobecný lekár na základe nových zmluvných podmienok  s VšZP spolu vyše 70 EUR?,

za každé správne vykonané skórovanie účtuje všeobecný lekár 5 EUR?,

– delegovaný odber je uhrádzaný nad rámec kapitácie aj v prípade, že špecialista nezaslal správne vyplnenú žiadanku?
Reálne sa tým výrazne navyšujú príjmy našich ambulancií o stovky EUR mesačne. A maximálne sa zvyšuje bezpečnosť lekára aj pacienta.

A máme pre svoju prácu aj takéto informácie:
https://svls.sk/vseobecni-lekari-sa-stretli-na-seminari-s-vszp-v-nitre-odpovede-do-ambulancie/
https://svls.sk/na-regionalnych-stretnutiach-vseobecnych-lekarov-je-prijemna-odborna-atmosfera/

https://svls.sk/flash-info-z-nasich-stretnuti-s-reviznymi-lekarmi-vszp/

Tešíme sa na všetkých všeobecných lekárov, ktorí chcú vedieť,ako posunúť úhrady na svojich faktúrach tam, kde na to máme plnú zmluvnú garanciu.

 

Autor: MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)