Vitajte na stránke AVLS

Prečo AVLS ?

Na Lekárskych izbách SVLS už nejaký čas spoločne rozpletáme komplikované texty zmlúv so zdravotnými poisťovňami a inými inštitúciami. Zisťujeme, že väčšina všeobecných lekárov nepozná ich právne a ekonomické dôsledky pre vlastnú prax. Mnohí z nás sa tak stávajú obeťami neznalosti zákonov. Dôkazom sú zdravotnými poisťovňami ponúkané zmluvné formy eZdravia, ktoré nimi vlastne nie sú, či výkony s odborne aj právne spochybniteľným obsahom. Mandatári, ktorí zverili osud svojich ambulancií do rúk niekoho iného, sú neraz prekvapení. Uvedomujú si, že ktosi za nich podpísal a zmluvne ich zaviazal k niečomu, čo ide nad rámec zákona či je pre nich nevýhodné. Nemajú však nad vlastnou existenciou vecne žiadnu kontrolu a úplne stratili moc ju ovplyvniť.

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) www.svls.sk je vysoko rešpektovaným subjektom a jej úlohou je vytváranie odbornej platformy pre rozvoj odboru. Organizuje najväčšie a najprestížnejšie kongresy pre všeobecných lekárov na Slovensku v Šamoríne – Čilistove, je partnerom mimoriadne populárnych Akadémií medicínskeho vzdelávania (www.akademialekarov.sk). Dlhodobo absolvuje rokovania v zdravotných poisťovniach, Sociálnej poisťovni, ÚDZS, NCZI, MZ SR či NR SR. Je za nami obrovský kus práce. Zásluhou SVLS došlo v posledných rokoch k historickým zmenám vo všeobecnom lekárstve, ktoré natrvalo zmenili jeho kompetencie aj spôsob financovania. Dlho sme na ne čakali, ale je to iba začiatok. Čaká nás ešte veľmi dlhá a kľukatá cesta k tomu, čo si všeobecné lekárstvo a jeho lekári naozaj zaslúžia …

Keď sme pred časom oznámili, že niekoľko rokov si sami vyjednávame podmienky v zdravotných poisťovniach, kolegovia sa na nás opakovane začali naliehavo obracať s požiadavkou, aby sa k nám mohli pridať. Chcú mať „všetko na jednom mieste“ – odbornú garanciu, právnu bezpečnosť aj ekonomickú profesionalitu. Dôveryhodne, transparentne, zrozumiteľne. Presvedčil ich vysoký odborný kredit SVLS, jej výsledky aj naša znalosť práva a ekonomiky.

Výbor SVLS sa preto rozhodol vytvoriť exekutívny nástroj aktivít SVLS – Alianciu všeobecných lekárov Slovenska (AVLS). Jej účelom je zabezpečiť právnu bezpečnosť a ekonomickú prosperitu všeobecných lekárov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Všeobecní lekári tak majú konečne po rokoch vlastnú spoločnú inštitúciu – uznávanú organizáciu s právnym a ekonomickým kreditom spoločne s renomovanou odbornou spoločnosťou. A iba pre všeobecných lekárov.

Našimi prioritami sú:

  1. Rokovania so zdravotnými poisťovňami a Sociálnou poisťovňou na základe vyvážených vzťahov. Podrobná a dôkladná právna a ekonomická analýza predložených zmlúv a ich dopadov na fungovanie ambulancií všeobecných lekárov.
  2. Po dôkladnej komplexnej analýze zrozumiteľné vysvetlenie obsahu zmlúv a ich právnych a ekonomických dôsledkov. Následne odporučenie podpísať alebo nepodpísať analyzovanú zmluvu.
  3. A to najdôležitejšie – každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti si na základe odporúčania/neodporúčania AVLS podpisuje zmluvy sám, aby mal nad prevádzkou svojej ambulancie plnú kontrolu.

Prišiel čas konať. Spoločne. Zodpovednosť za seba máme vo vlastných rukách.

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA