Dôvera – vykazovanie pripočítateľných položiek pre členov AVLS v MEDICOM-e

diverses situations,

Spôsob vykazovania je v Dôvere u členov AVLS úplne iný – obsahuje nielen zvýšenú kapitáciu, ale aj úhradu za každé vyšetrenie a ošetrenie pacienta vrátane pripočítateľných položiek.

Členovia AVLS majú úplne iné dodatky a úhrady v Dôvere ako ostatní všeobecní lekári na Slovensku. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni zas máme za sebou školenia, aby sme dokázali správne vykazovať všetky výkony, ktoré máme hradené vysoko nad rámec kapitácie.

Členka AVLS MUDr. Adriana Orechovská pripravila pre členov AVLS návod, ako zadať do Medicom-u pripočítateľné položky pre Dôveru.

Všetky informácie sa nachádzajú pre členov AVLS na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne.

Veľmi pekne ďakujeme.

 

Autor: poly

Foto: fotolia.com