Lekárska izba SVLS

Lekárska izba SVLS vznikla spontánne, pretože potrebujeme miesto, kde sa môžeme stretávať diskutovať, pomáhať si a dozvedieť sa novinky. Nie je o prednáškach, ani o premietaní. Je o rozhovoroch a je určená iba pre všeobecných lekárov. Je to priestor na voľnú diskusiu, vymieňanie skúseností, zdieľanie rád a postrehov.


Spýtali sme sa všeobecných lekárov, ako si spomínajú na lekársku izbu, kde trávili čas ako mladí lekári.

  • " ... miesto iba pre nás. Papuče pod váľandou, fonendoskop na vešiaku a zvnútra kľúče vo dverách. Aby tam nevliezol primár."
  • "... tam sa teda diali veci. Na tej internistickej sa ešte dalo. Ale na chirurgickej ... "
  • "... útočisko pred pacientmi, sestričkami aj pred primárom. Keď prišiel, vždy sme sa odtiaľ nenápadne vytratili."
  • "... lekárska izba? Ja som mala vždy vyložené nohy a pila som kávu. A vymýšľali sme, ako obabrať systém."
  • " ... vždy sme sa s kolegami dohodli, kedy sa tam stretneme. Radili sme si, starší pomáhali mladším. Bolo tam perfektne. Vedeli sme, že nie sme sami."
  • "... spolu sme sa tam nasmiali. Neskutočne. Miesto, kde sme sa chceli vždy vrátiť, lebo nám tu bolo dobre. Super, že SVLS nám ju urobilo."

Naša Lekárska izba SVLS je presne takáto. Bez formalít, bez obmedzení. Miesto, kam sa chceme vracať, lebo je nám tu dobre. Spolu.

Najnovšie informácie z Lekárskej izby SVLS

12. januára 2019

Vykazovanie výkonov – tabuľka pre členov AVLS/SVLS pre všetky zdravotné poisťovne

Milí všeobecní lekári, členovia AVLS/SVLS, vo viacerých oblastiach máme iné právne a cenové podmienky vrátane vykazovania výkonov nad rámec kapitácie ako ostatní všeobecní lekári na Slovensku. Naša kolegyňa MUDr. Valéria Machová Husarovičová, PhD., MHA, MPH pripravila pre nás všetkých prehľadnú tabuľku, ako správne výkony vykazovať pre všetky tri zdravotné poisťovne. […]
1. decembra 2018

Informácie k novému dodatku platnému od 1.1.2019 pre členov AVLS/SVLS

Milí členovia AVLS/SVLS, v týchto dňoch budete dostávať dodatky k zmluve s VšZP s platnosťou od 1.1.2019 do 30.6.2019. Rokovania boli korektné a vecné. VšZP urobila, čo pri neschopnosti MZ SR zabezpečiť rozpočet pre zdravotníctvo dokázala. Pre všeobecných lekárov výrazne navyšovala platby od 1.7.2018, znovu ich v rámci svojich súčasných […]