Lekárska izba SVLS

Lekárska izba SVLS vznikla spontánne, pretože potrebujeme miesto, kde sa môžeme stretávať diskutovať, pomáhať si a dozvedieť sa novinky. Nie je o prednáškach, ani o premietaní. Je o rozhovoroch a je určená iba pre všeobecných lekárov. Je to priestor na voľnú diskusiu, vymieňanie skúseností, zdieľanie rád a postrehov.


Spýtali sme sa všeobecných lekárov, ako si spomínajú na lekársku izbu, kde trávili čas ako mladí lekári.

  • " ... miesto iba pre nás. Papuče pod váľandou, fonendoskop na vešiaku a zvnútra kľúče vo dverách. Aby tam nevliezol primár."
  • "... tam sa teda diali veci. Na tej internistickej sa ešte dalo. Ale na chirurgickej ... "
  • "... útočisko pred pacientmi, sestričkami aj pred primárom. Keď prišiel, vždy sme sa odtiaľ nenápadne vytratili."
  • "... lekárska izba? Ja som mala vždy vyložené nohy a pila som kávu. A vymýšľali sme, ako obabrať systém."
  • " ... vždy sme sa s kolegami dohodli, kedy sa tam stretneme. Radili sme si, starší pomáhali mladším. Bolo tam perfektne. Vedeli sme, že nie sme sami."
  • "... spolu sme sa tam nasmiali. Neskutočne. Miesto, kde sme sa chceli vždy vrátiť, lebo nám tu bolo dobre. Super, že SVLS nám ju urobilo."

Naša Lekárska izba SVLS je presne takáto. Bez formalít, bez obmedzení. Miesto, kam sa chceme vracať, lebo je nám tu dobre. Spolu.

Najnovšie informácie z Lekárskej izby SVLS

23. augusta 2018

Nové Dodatky s Dôverou pre členov Aliancie platné od 1.9.2018

Vážení členovia Aliancie všeobecných lekárov Slovenska (SVLS/AVLS), Aliancia všeobecných lekárov Slovenska po zložitých pracovných stretnutiach úspešne uzatvorila rokovania s Dôverou. Pôvodne navrhnutý text Dodatku sme pre našich členov odmietli podpísať. Rôzne žonglovanie s “dodatkovou” či “zvýhodnenou” kapitáciou alebo inými s príplatkami dávajú priestor na chaos a nedorozumenia pri financovaní našich […]
21. augusta 2018

VšZP a SVLS/AVLS pozývajú na regionálne stretnutia na celom Slovensku

  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.  a  Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)  pozývajú všeobecných lekárov na stretnutia vo všetkých regiónoch Slovenska   Všeobecný lekár a zdravotná poisťovňa – očakávania a realita   Odborní garanti: MUDr. Beata Havelková, MPH, riaditeľka, Odbor zdravotný a revízny, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, prezidentka, Spoločnosť […]
5. augusta 2018

Stav rokovaní SVLS/AVLS s Dôverou k 1.8.2018

Rokovania medzi SVLS/AVLS a zdravotnou poisťovňou Dôvera stále pokračujú. Naďalej platia “staré” dodatky k Zmluvám, o texte nových prebiehajú ďalšie rokovania. Podrobné informácie a pokyny nájdu členovia SVLS/AVLS v časti Zdravotné poisťovne. Autor: Monika Palušková Foto: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
2. augusta 2018

Podmienky vykazovania Holterovho monitoringu pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu

Podmienky akceptovania výkonov Holterovho monitoringu pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu nájdu členovia SVLS/AVLS v časti Zdravotné poisťovne.  
17. júla 2018

Správne vykazovanie preventívnych prehliadok, výkony artériovej hypertenzie a dyslipidémií – odporúčania pre členov Aliancie

Všeobecní lekári nás kontaktovali s doplňujúcimi otázkami a so žiadosťami k vysvetleniu textu zmluvy s VšZP k benefitnému vykazovaniu pre VšZP pri vykonávaní výkonov veľmi zaujímavo finančne hradených nad rámec kapitácie. Ako správne vykazovať preventívne prehliadky, výkony artériovej hypertenzie a dyslipidémií – inštrukcie uvádzame na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne. […]
5. júla 2018

Informácie pre členov Aliancie – dodatky k zmluve so VšZP

Členovia AVLS/SVLS nájdu všetky informácie k dodatkom zmlúv so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne. Informácie čítajte pozorne.   MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS) Prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)
29. júna 2018

Informácie o Dodatkoch zmlúv s Dôverou

Informácie o Dodatkoch k zmluvám s Dôverou zdravotná poisťovňa, a.s. nájdu členovia AVLS s časti Zdravotné poisťovne.