Lekárska izba SVLS

Lekárska izba SVLS vznikla spontánne, pretože potrebujeme miesto, kde sa môžeme stretávať diskutovať, pomáhať si a dozvedieť sa novinky. Nie je o prednáškach, ani o premietaní. Je o rozhovoroch a je určená iba pre všeobecných lekárov. Je to priestor na voľnú diskusiu, vymieňanie skúseností, zdieľanie rád a postrehov.


Spýtali sme sa všeobecných lekárov, ako si spomínajú na lekársku izbu, kde trávili čas ako mladí lekári.

  • " ... miesto iba pre nás. Papuče pod váľandou, fonendoskop na vešiaku a zvnútra kľúče vo dverách. Aby tam nevliezol primár."
  • "... tam sa teda diali veci. Na tej internistickej sa ešte dalo. Ale na chirurgickej ... "
  • "... útočisko pred pacientmi, sestričkami aj pred primárom. Keď prišiel, vždy sme sa odtiaľ nenápadne vytratili."
  • "... lekárska izba? Ja som mala vždy vyložené nohy a pila som kávu. A vymýšľali sme, ako obabrať systém."
  • " ... vždy sme sa s kolegami dohodli, kedy sa tam stretneme. Radili sme si, starší pomáhali mladším. Bolo tam perfektne. Vedeli sme, že nie sme sami."
  • "... spolu sme sa tam nasmiali. Neskutočne. Miesto, kde sme sa chceli vždy vrátiť, lebo nám tu bolo dobre. Super, že SVLS nám ju urobilo."

Naša Lekárska izba SVLS je presne takáto. Bez formalít, bez obmedzení. Miesto, kam sa chceme vracať, lebo je nám tu dobre. Spolu.

Najnovšie informácie z Lekárskej izby SVLS

2. augusta 2018

Podmienky vykazovania Holterovho monitoringu pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu

Podmienky akceptovania výkonov Holterovho monitoringu pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu nájdu členovia SVLS/AVLS v časti Zdravotné poisťovne.  
17. júla 2018

Správne vykazovanie preventívnych prehliadok, výkony artériovej hypertenzie a dyslipidémií – odporúčania pre členov Aliancie

Všeobecní lekári nás kontaktovali s doplňujúcimi otázkami a so žiadosťami k vysvetleniu textu zmluvy s VšZP k benefitnému vykazovaniu pre VšZP pri vykonávaní výkonov veľmi zaujímavo finančne hradených nad rámec kapitácie. Ako správne vykazovať preventívne prehliadky, výkony artériovej hypertenzie a dyslipidémií – inštrukcie uvádzame na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne. […]
5. júla 2018

Informácie pre členov Aliancie – dodatky k zmluve so VšZP

Členovia AVLS/SVLS nájdu všetky informácie k dodatkom zmlúv so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne. Informácie čítajte pozorne.   MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS) Prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)
29. júna 2018

Informácie o Dodatkoch zmlúv s Dôverou

Informácie o Dodatkoch k zmluvám s Dôverou zdravotná poisťovňa, a.s. nájdu členovia AVLS s časti Zdravotné poisťovne.
26. júna 2018

Informácia z Dôvery v časti Zdravotné poisťovne pre členov AVLS

V časti Zdravotné poisťovne sme Vám pripravili informáciu k dodatkom zmlúv od zdravotnej poisťovne Dôvera.
23. júna 2018

Flash: Bývalí mandatári dostanú nové zmluvy do 30.6.2018, následne pre všetkých členov AVLS prídu aj zmluvy s platnosťou od 1.7.2018

Bývalí mandatári iných organizácií ako je AVLS dostanú nové zmluvy so zdravotnou poisťovňou Dôvera do 30.6.2018. K ďalším zmluvám, ktoré dostanú členovia AVLS s platnosťou od 1.7.2018 budeme informovať a vysvetľovať ich obsah na tejto webovej stránke. Viac informácií nájdete v časti Zdravotné poisťovne po prihlásení.  
16. júna 2018

Lekárske izby SVLS – stretneme sa ešte pre prázdninami

Na Lekárskych izbách si preberieme všetky aktuálne a potrebné informácie – ako konať pri prehliadkach mŕtvych (postoj SVLS je bol a je trvale nemenný a v súlade so zákonom) bez ohľadu na aroganciu moci od kohokoľvek pri nátlaku všeobecných lekárov manipulovať do porušenia zákonov. Zákon je stále na našej strane. […]