Lekárska izba SVLS

Lekárska izba SVLS vznikla spontánne, pretože potrebujeme miesto, kde sa môžeme stretávať diskutovať, pomáhať si a dozvedieť sa novinky. Nie je o prednáškach, ani o premietaní. Je o rozhovoroch a je určená iba pre všeobecných lekárov. Je to priestor na voľnú diskusiu, vymieňanie skúseností, zdieľanie rád a postrehov.


Spýtali sme sa všeobecných lekárov, ako si spomínajú na lekársku izbu, kde trávili čas ako mladí lekári.

  • " ... miesto iba pre nás. Papuče pod váľandou, fonendoskop na vešiaku a zvnútra kľúče vo dverách. Aby tam nevliezol primár."
  • "... tam sa teda diali veci. Na tej internistickej sa ešte dalo. Ale na chirurgickej ... "
  • "... útočisko pred pacientmi, sestričkami aj pred primárom. Keď prišiel, vždy sme sa odtiaľ nenápadne vytratili."
  • "... lekárska izba? Ja som mala vždy vyložené nohy a pila som kávu. A vymýšľali sme, ako obabrať systém."
  • " ... vždy sme sa s kolegami dohodli, kedy sa tam stretneme. Radili sme si, starší pomáhali mladším. Bolo tam perfektne. Vedeli sme, že nie sme sami."
  • "... spolu sme sa tam nasmiali. Neskutočne. Miesto, kde sme sa chceli vždy vrátiť, lebo nám tu bolo dobre. Super, že SVLS nám ju urobilo."

Naša Lekárska izba SVLS je presne takáto. Bez formalít, bez obmedzení. Miesto, kam sa chceme vracať, lebo je nám tu dobre. Spolu.

Najnovšie informácie z Lekárskej izby SVLS

9. novembra 2018

Dodatok s Unionom – informácie sú v časti Zdravotné poisťovne

Informácia pre členov SVLS/AVLS – všetky informácie o súčasnom rokovaní s Unionom zdravotnou poisťovňou, a.s. sa nachádzajú v časti Zdravotné poisťovne a sú prístupné iba pre členov SVLS/AVLS.
26. októbra 2018

Využívanie manuálu liekovej karty v Dôvere pre členov SVLS/AVLS

Jedným z nových parametrov, ktorý ovplyvňuje výšku platby Dôvery poskytovateľom, je aj využívanie, resp. „klikanie“ na Liekovú kartu pacienta, čo je jedna z funkcionalít služby BL online. Print screeny nižšie obsahujú návod, kde a ako si môže lekár Liekovú kartu zobraziť, a teda splniť parameter v rámci odmeňovacieho mechanizmu. Manuál na využívanie liekovej karty pre […]
15. októbra 2018

Rokovanie o dodatkoch s Unionom v októbri 2018

Stále rokujeme o nových dodatkoch k našim zmluvám s Union zdravotnou poisťovňou, a.s. S obsahom dodatku, ktorý nám bol predložený, nesúhlasíme. A to ani v prípade, že zástupcovia niektorých subjektov zastupujúcich všeobecných lekárov s navrhnutými právnymi a cenovými podmienkami už súhlasili. Pre členov SVLS/AVLS uvádzame podrobné informácie v časti Zdravotné […]
1. októbra 2018

Dôvera – vykazovanie pripočítateľných položiek pre členov AVLS v MEDICOM-e

Spôsob vykazovania je v Dôvere u členov AVLS úplne iný – obsahuje nielen zvýšenú kapitáciu, ale aj úhradu za každé vyšetrenie a ošetrenie pacienta vrátane pripočítateľných položiek. Členovia AVLS majú úplne iné dodatky a úhrady v Dôvere ako ostatní všeobecní lekári na Slovensku. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni zas máme za […]
29. septembra 2018

Dôvera a VšZP – nastavenie SCORE a pripočítateľných položiek v Softprogresse

Členovia AVLS majú úplne iné dodatky a úhrady v Dôvere ako ostatní všeobecní lekári na Slovensku. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni zas máme za sebou školenia, aby sme dokázali správne vykazovať všetky výkony, ktoré máme hradené vysoko nad rámec kapitácie. Spôsob vykazovania je u nás úplne iný – obsahuje nielen zvýšenú […]
24. septembra 2018

Manuál na vykazovanie a fakturáciu v Dôvere pre členov AVLS platný od 1.9.2018

Členovia AVLS majú od 1.9.2018 iné úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako ostatní všeobecní lekári. Preto si pozorne prezrite mechanizmus nových úhrad a podľa neho si nastavte svoje počítače. Všetky podrobnosti spolu s návodom na nastavenie úhrad a ich vykazovanie nájdu nájdete na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne. Od 1.7.2018, […]