Lekárska izba SVLS

Lekárska izba SVLS vznikla spontánne, pretože potrebujeme miesto, kde sa môžeme stretávať diskutovať, pomáhať si a dozvedieť sa novinky. Nie je o prednáškach, ani o premietaní. Je o rozhovoroch a je určená iba pre všeobecných lekárov. Je to priestor na voľnú diskusiu, vymieňanie skúseností, zdieľanie rád a postrehov.


Spýtali sme sa všeobecných lekárov, ako si spomínajú na lekársku izbu, kde trávili čas ako mladí lekári.

  • " ... miesto iba pre nás. Papuče pod váľandou, fonendoskop na vešiaku a zvnútra kľúče vo dverách. Aby tam nevliezol primár."
  • "... tam sa teda diali veci. Na tej internistickej sa ešte dalo. Ale na chirurgickej ... "
  • "... útočisko pred pacientmi, sestričkami aj pred primárom. Keď prišiel, vždy sme sa odtiaľ nenápadne vytratili."
  • "... lekárska izba? Ja som mala vždy vyložené nohy a pila som kávu. A vymýšľali sme, ako obabrať systém."
  • " ... vždy sme sa s kolegami dohodli, kedy sa tam stretneme. Radili sme si, starší pomáhali mladším. Bolo tam perfektne. Vedeli sme, že nie sme sami."
  • "... spolu sme sa tam nasmiali. Neskutočne. Miesto, kde sme sa chceli vždy vrátiť, lebo nám tu bolo dobre. Super, že SVLS nám ju urobilo."

Naša Lekárska izba SVLS je presne takáto. Bez formalít, bez obmedzení. Miesto, kam sa chceme vracať, lebo je nám tu dobre. Spolu.

Najnovšie informácie z Lekárskej izby SVLS

28. novembra 2018

Členovia AVLS/SVLS podpíšu dodatky s VšZP platné od 1.1.2019

Milí kolegovia, členovia AVLS/SVLS, v priebehu najbližších dní Vám bude poštou doručený nový zmluvný dodatok medzi Vami, ako poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). Našou požiadavkou bolo pri zazmluvnení výkonov aj ďalšie zvýšenie kapitačných platieb. Úplne pragmaticky však bolo treba žiadať navýšenie, na ktoré VšZP v súčasnej situácii […]
9. novembra 2018

Dodatok s Unionom – informácie sú v časti Zdravotné poisťovne

Informácia pre členov SVLS/AVLS – všetky informácie o súčasnom rokovaní s Unionom zdravotnou poisťovňou, a.s. sa nachádzajú v časti Zdravotné poisťovne a sú prístupné iba pre členov SVLS/AVLS.
26. októbra 2018

Využívanie manuálu liekovej karty v Dôvere pre členov SVLS/AVLS

Jedným z nových parametrov, ktorý ovplyvňuje výšku platby Dôvery poskytovateľom, je aj využívanie, resp. „klikanie“ na Liekovú kartu pacienta, čo je jedna z funkcionalít služby BL online. Print screeny nižšie obsahujú návod, kde a ako si môže lekár Liekovú kartu zobraziť, a teda splniť parameter v rámci odmeňovacieho mechanizmu. Manuál na využívanie liekovej karty pre […]