29. marca 2020

Právne minimum pre všeobecných lekárov v súvislosti s pandémiou COVID-19 (29.3.2020)

Milí kolegovia, všeobecní lekári, máme za sebou prvé dva týždne núdzového stavu kvôli COVID-19 vyhláseného Vládou SR.  Na základe našich spoločných skúseností, početných mailov a telefonátov na Sekretariát SVLS/AVLS  sme sa rozhodli pripraviť pre Vás súhrn najdôležitejších faktov, ktoré potrebujeme ako všeobecní lekári vedieť pre bezpečnú prácu v našej ambulancii. Pripravili sme […]